De Bibliotheek op school

De basisschool als ideale lees- en mediaomgeving, daar helpt de Bibliotheek op school bij! Met het landelijk ontwikkelde programma richten de school en de Bibliotheek zich op een verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden. Het plezier in lezen staat voorop!

Voor wie

Het programma 'de Bibliotheek op school' is voor het bevorderen van lezen bij leerlingen van de basisschool. Het programma wordt door de directie aangeschaft. De leerkrachten zijn de schakel van groep naar bibliotheek.

Omschrijving

De samenwerking tussen de Bibliotheek, het onderwijs en de gemeente bestaan uit verschillende bouwstenen, zoals een gedeelde visie, het lees- en mediaplan, dagelijks aandacht voor lezen in de les en natuurlijk een prachtige collectie. Een andere bouwsteen zijn de activiteiten, waarvoor de producten van de website www.bibliowijzeroverijssel.nl worden gebruikt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekopschool.nl
Voor de producten en diensten op www.bibliowijzeroverijssel.nl

Wil je iemand spreken of meer informatie over de werkwijze van Bibliotheek Hardenberg, neem dan contact op met Ans Derksen, teamleider Jeugd & Onderwijs, via ans.derksen@bibliotheekhardenberg.nl of (0523) 208 090.